Методична служба Хмельницького палацу творчості

3 Методична служба Хмельницького палацу творчості здійснює свою діяльність у відповідності до Закону України «Про освіту»,   Закону України «Про позашкільну освіту», Державних та регіональних програм і проектів, у контексті реалізації Національної   Стратегії розвитку освіти на 2012-2021 роки, Стратегії розвитку позашкільної освіти, наказу Міністерства освіти та науки   України № 1149 від 09.08.2017 р. «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Хмельницького палацу   творчості дітей та юнацтва»
 Методична робота спрямована на реалізацію дослідно-експериментальної роботи за темою: «Створення моделі освітнього   простору позашкільного навчального закладу в умовах децентралізації»

 

 ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 аналітико-прогностична діяльність:
 - аналіз нормативно-правової бази з питань позашкільної освіти, як передумова неперервного професійного розвитку   педагогічних працівників;
 - аналіз стану науково-методичної роботи за певний період;
 - визначення цілей та завдань організації науково-методичної діяльності на перспективу, прогнозування її результатів;
 - вивчення рівня професійної компетентності педагогічних працівників на основі сучасних діагностичних методик;
 - діагностичне вивчення запитів та потреб педагогічних працівників щодо підвищення їх кваліфікації у системі післядипломної освіти;
- визначення тематики змісту та форм науково-методичної роботи;
систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, посібників, підручників, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту, форм і методів проведення занять у системі позашкільної роботи тощо.

 

методичний менеджмент:
- забезпечення якості надання методичних послуг в умовах методичного сервісу;
- визначення та запровадження структури й форм науково-методичної роботи відповідно до запитів та потреб педагогічних працівників;
- формування професійної компетентності педагогічних працівників палацу у системі науково-методичної роботи як складової післядипломної освіти;
- упровадження в освітній процес досягнень науки, перспективного педагогічного досвіду тощо;
- надання консалтингового сервісу (адресної допомоги педагогічним працівникам в організації освітнього процесу);
- забезпечення організації безперервного навчання педагогів, розвитку їхньої професійної майстерності та творчості;
- забезпечення тісної співпраці з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями тощо;

 

менеджмент освітніх інновацій:
- науково-методичний та психологічний супровід організації дослідно-експериментальної роботи в палаці;
- використання інноваційних педагогічних технологій (проєктів, систем, моделей тощо), активних та інтерактивних форм роботи з педагогічними кадрами (тренінгів, майстер-класів та ін.);
- організація самоосвітньої роботи з упровадження конкретних педагогічних інновацій та інформаційно-комунікаційних технологій задля створення умов для саморозвитку та самореалізації педагога у професійній роботі.

 

інформаційно-методична та видавнича діяльність:
- формування інформаційного середовища методичного кабінету (технологічні, інформаційні та організаційні ресурси);
- використання інформаційно-комунікаційних технологій, Інтернет-ресурсів у науково-методичній діяльності;
- забезпечення доступу до бази джерел інформації (бібліотеки, медіатеки тощо);
- використання в діяльності методичного кабінету хмарних технологій;
- розроблення, апробація та видання посібників, авторських методичних розробок, методичних рекомендацій тощо;
- висвітлення матеріалів з досвіду роботи й організації науково-методичної роботи у виданнях різних рівнів.

 

завдання діяльності методичної служби:
- сприяння дисемінації інноваційного досвіду методичної діяльності педагогів (проектів, моделей інноваційних форм роботи, технологій тощо), оригінальних прогресивних ідей з метою впровадження в практичну діяльність, забезпечення нових якісних результатів;
- забезпечення методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників в умовах глобалізації та відкритості інформаційного освітнього простору;
- створення умов для розвитку пошуково-творчої активності та дослідно- експериментальної діяльності педагогічних кадрів;
- сприяння утвердження нового професійного світогляду творчої активності педагогів;
- створення організаційно-методичних умов для безперервного фахового вдосконалення кваліфікації кожного педагогічного працівника;
- підвищення теоретичної, методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації засідань педагогічних рад, семінарів, практикумів, методичних об’єднань, творчих груп, проведення методичних тижнів, роботи «Школи молодого педагога»;
- забезпечення змістовного наповнення веб-сайту палацу, сторінки у Фейсбуці;
- сприяння участі педагогів палацу у загальнопалацівських, загальноміських, обласних та всеукраїнських методичних заходах;
- реалізація програми ІII (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Створення освітнього простору позашкільного навчального закладу в умовах децентралізації»;
- розширення змістового поля підготовки педагога для формування компетенцій, що забезпечать його мобільність в умовах змін;
- запровадження методичних, навчальних, виховних, соціальних проєктів за участі педагогів, вихованців, батьків;
- висвітлення в мережі інтернет подій, досягнень творчих колективів та особистих досягнень педагогів з метою популяризації діяльності палацу та створення позитивного іміджу педагогів;
- запровадження дистанційного навчання із застосуванням у навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій поряд з традиційними засобами;
- оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними технологіями;
- підвищення іміджевих характеристик палацу щодо надання якісних освітніх послуг.

 

 

m2

 

 

 

m3

 

m4

 

 

Mатеріали для використання в роботі під час воєнних дій

 

Естафета педагогічних здивувань «А я роблю це так –…»

 

Електронна збірка конспектів відкритих занять, проведених в рамках місячника педагогічної майстерності "До вершин досконалості" (2022 рік)

 

Програма регіональної науково-практичної конференції «Освітній простір закладу позашкільної освіти в умовах децентралізації: реалії та перспективи»

 

План  засідання педагогічної ради Хмельницького палацу  творчості дітей та юнацтва «ПІДСУМКИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ТА ЗАВДАННЯ НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК»

 

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення відкритого гурткового заняття

 

Конспекти відкритих занять педагогів палацу, проведених в рамках місячника педагогічної майстерності «До вершин досконалості 2020-2021»

 

Атестація педагогічних працівників (пам’ятка)

 

Семінар-дефіле успішних практик "Методична робота у вимірах сучасності"

 

ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання в Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва

 

Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників  Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва на 2022 рік

 

План підвищення кваліфікації педагогів Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва на 2021 рік

 

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва

 

Розробки відкритих занять

 

Методичні розробки педагогів палацу

 

Партнерство

 

Висвітлення діяльності палацу в засобах масової інформації

  

КОНЦЕПЦІЯ _палац

 

Положення-про-внутрішню-систему-забезпечення-якості-освіти

 

ПЕДРАДА положення

 

Положення про методкабінет

 

Положення про мо 1

 

Положення веб сайт

 

ПОЛОЖЕННЯ_самоврядування

 

Положення карантин -дистанц.навч.

 

 

 

 

14.01.2021 17:19