Доступ до публічної інформації

Хмельницький палац творчості дітей та юнацтва надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».


Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.


Надання публічної інформації палац творчості здійснює у відповідь на інформаційний запит.
Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача:

 

  • поштою – на адресу: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи 2/1, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати «Публічна інформація»);
  • телефоном/факсом: (0382) 65-62-26;
  • електронною поштою – palac_tdu@ukr.net;
  • спеціальне місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію – кабінет № 310 (І корпус);
  • надання запитувачам необхідних форм запитів для оформлення у письмовому вигляді інформаційного запиту – кабінет № 310 (І корпус).


Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:


1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.


З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

 

06.12.2012 16:54