Нормативно - правова документація

Закони України

1. «Про освіту» від 9.08.2019 р.№2145-VIII

завантажити

 

2. «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-111 зі змінами і доповненнями, внесеними від 7 грудня 2000 року № 2120-III.

завантажити

 Конвенції

1. Конвенція ООН про права дитини, ратифікована Постановою ВР № 789-ХІІ від 27.02.1991;

завантажити

2. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму, ратифіковано з заявами і застереженнями Законом України №54-V (54-16) від 31.07.2006 р.

завантажити

 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

1. «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад» від 6 травня 2001 р. № 433; завантажити
2. «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти» від 10.02.2020 р. № 154/34437. завантажити

3. «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21 серпня 2019 р. № 800

 завантажити

 


Державні програми

1. «Типова програма комплексної перевірки позашкільного навчального закладу» від 04.07.2012 р. № 27-а.                     завантажити

 

Накази

1. Наказ МОН від 09.09.2022р. № 805 "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників"

завантажити

2. «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» від 14.09.2015 р. № 925.

завантажити

3. Концепція позашкільної освіти та виховання (схвалена рішенням колегії Міністерства освіти України від 25.12.1996, протокол № 16/3-8;

завантажити
4. «Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально – виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України» від 22.07.2008 № 676; завантажити
5. «Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту» від 12.07.2001 № 510; завантажити
6. «Про затвердження типових програм комплексних перевірок дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів» від 04.07.2012 № 127-а; завантажити
7. «Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи позашкільних навчальних закладах від 11.08.2004 № 651; завантажити
8. «Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України» від 13.07.2007 № 605; завантажити
9. «Про затвердження Положення, про організацію роботи з охорони праці в установах і навчальних закладах» від 01.08.2001 р. № 563; завантажити
10. «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України» від від 07.09.2000 р. № 439; завантажити
11. «Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах» від 23.08.2012 р. № 947; завантажити
12. «Про внесення змін до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах» від 10.12.2008 р. № 1123; завантажити
   
   

 

Листи

1. Лист МОН України від 31.08.2023 №1/13094-23 «Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2023/2024 навчальному році»

завантажити

2. Лист МОН від 14.06.2022 року № 1/6355-22 «Про Рекомендації щодо усунення ризиків торгівлі людьми у зв’язку з війною в Україні та гуманітарною кризою»

завантажити
3. Лист МОН від 25.03.2022 №1/3663-22 «Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії» завантажити
4. Лист МОН від 18.03.2022 № 13544-22 «Про забезпечення освітнього процесу в закладах позашкільної освіти під час дії воєнного стану» завантажити
5. Лист МОН від 04.04.2022 № 1/3872-22 «Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій» завантажити
6. Лист МОН від 02.08.2022 № 1/8794-22 «Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році» завантажити
7. Лист МОН від 10.06.2022 № 1/6267-22 «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України» завантажити
8. Про навчальні програми з позашкільної освіти  від 19.08.2014 №19-417 завантажити
 9. Лист МОН України від 23.08.2023 №1/12609-23 "Про організацію освітньої діяльності в закладах позашкільної освіти у 2023/2024 навчальному році
завантажити

 10.  Лист МОН України від 24.08.2023 № 1/12702-23 "Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2023/2024 навчальному році"

завантажити

 11. Лист МОН України від 03.10.2023 № 1/15193-23 "Щодо телевізійного уроку "Всесвітній урок єдності"

завантажити

 12. Лист Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-255 "Про перегляд підходів з організації діяльності музеїв історичного профілю"

завантажити

 13. Лист МОН від 18.04.2023 № 1/5449-23 «Щодо проведення в закладах освіти правопросвітницьких заходів до Міжнародного дня протидії булінгу (День боротьби з цькуванням)

завантажити

 14. Лист ДНУ "ІМЗО" від 16.08.2023 № 21/08-1330 "Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти"

завантажити
15.  Лист ІМЗО від 01.08.2023 № 21/08-1242 “Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2023/2024 навчальному році” завантажити

 

Національно-патріотичне виховання

  1.  Про деякі питання національно – патріотичного виховання в закладах освіти та визнання таким, що втратив чинність, наказу МОН України від 16.06.2015 №641. Концепція національно – патріотичного виховання в системі освіти України http://surl.li/fvotp
  2.  Розпорядження КМУ від 09.10.2020 №1233-р "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року" http://surl.li/jmfro
  3.  Постанова КМУ від 09.10.2020 №932 "Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки" http://surl.li/ceoyk
  4.  Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-cilovoyi-socialnoyi-programi-nacionalno-patriotichnogo-vihovannya-na-period-do-2025-roku-ta-vnesennya-zmin-do-deyakihi-i300621-673
  5.  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №286/2019 Про Стратегію національно-патріотичного виховання http://surl.li/awggz
  6. Постанова КМУ від 27 грудня 2022 р. № 1451Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо питань національно-патріотичного виховання та молодіжної політики http://surl.li/pcjwl
  7. Розпорядження КМУ від 20.11.2019 №1096-р "Про затвердження комплексного плану заходів із належного вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України"http://surl.li/pcjxg

 

 

 

29.11.2012 23:25