Нормативно - правова документація

Закони України

 

1. «Про освіту» від 9.08.2019 р.№2145-VIII

завантажити

2. «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року, затверджено від 5.03.2009 р. № 1065 - VI.;

завантажити 

3. «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-111 зі змінами і доповненнями, внесеними від 7 грудня 2000 року № 2120-III.

завантажити

 Конвенції

 

1. Конвенція ООН про права дитини, ратифікована Постановою ВР № 789-ХІІ від 27.02.1991;

завантажити

2. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму, ратифіковано з заявами і застереженнями Законом України №54-V (54-16) від 31.07.2006 р.

завантажити

 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

 

1. «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад» від 6 травня 2001 р. № 433; завантажити
2. «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти» від 14.12.2011 р. № 1283. завантажити

3. «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» 

від 21 серпня 2019 р. № 800

 завантажити

 

 

 


Державні програми

 

1. «Типова програма комплексної перевірки позашкільного навчального закладу» від 04.07.2012 р. № 27-а.                     завантажити

 


 Накази

 

1. «Про затвердження Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх   закладах та Комплексної програми художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах» від 25.02.2004 № 151/11;

завантажити

2. «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» від 14.09.2015 р. № 925.

завантажити

3. Концепція позашкільної освіти та виховання (схвалена рішенням колегії Міністерства освіти України від 25.12.1996, протокол № 16/3-8;

завантажити
4. «Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально – виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України» від 22.07.2008 № 676; завантажити
5. «Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту» від 12.07.2001 № 510; завантажити
6. «Про затвердження типових програм комплексних перевірок дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів» від 04.07.2012 № 127-а; завантажити
7. «Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи позашкільних навчальних закладах від 11.08.2004 № 651; завантажити
8. «Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України» від 13.07.2007 № 605; завантажити
9. «Про затвердження Положення, про організацію роботи з охорони праці в установах і навчальних закладах» від 01.08.2001 р. № 563; завантажити
10. «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України» від від 07.09.2000 р. № 439; завантажити
11. «Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах» від 23.08.2012 р. № 947; завантажити
12. «Про внесення змін до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах» від 10.12.2008 р. № 1123; завантажити
13. «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 31.10.2011 р. №1243; завантажити
14. «Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України» від 30.09.98 р. № 348/70; завантажити


 

Листи

 

1. Про навчальні програми з позашкільної освіти  від 19.08.2014 №19-417 завантажити
2. «Щодо збереження мережі позашкільних навчальних закладів» від 13.02.2012 р. № 1/9-105; завантажити

3. «Про методичні рекомендації зпитань позашкільної освіти» від 28.08.2012 № 1/9-604.

 

завантажити

4.  Про методичні рекомендації з патріотичного виховання

завантажити

5.  Концепція національно-патріотичного виховання дітей та юнацтва

завантажити

6.  Щодо заходів з відзначення Дня захисника України

завантажити

7.  Заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного

виховання дітей

завантажити

8. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

 

завантажити

9. Лист Міністерства освіти і науки України  від 28.10.2014 року №1/9-557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей».

завантажити

10. Лист Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-255 "Про перегляд підходів з організації діяльності музеїв історичного профілю"

завантажити

 

Регіональні нормативні акти

 

1. «Про персональні стипендії Хмельницької міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Хмельницького», затверджена рішенням десятої сесії Хмельницької міської ради від 25.04.2007 р. №9. завантажити

 

29.11.2012 23:25