Гурток "Комунікативні ігри"

Керівник: Каплун Елла Анатоліївна

hello html m59e33a98Сучасний світ вимагає від людини бути контактною. Володіння цією якістю значно полегшує життя, допомагає в навчанні, роботі та спілкуванні.
Мовні ігри мають велике значення для розвитку мовлення і мислення дітей; вони активізують, збагачують їхній словниковий запас, покращують фонематичний слух у дітей, прищеплюють цікавість і любов до мови.
Відомо, що саме в процесі набуття досвіду спілкування з іншими людьми закладаються основи моральних якостей особистості.
Навчальна програма зорієнтована на вихованців 5-ти – 6-ти річного віку. Відвідування гуртка сприяє розвитку в дітей комунікативних навичок у процесі пізнавально-ігрової діяльності, формуванні звукової культури мовлення, лексичного запасу, граматичного ладу мовлення.
У процесі роботи розвивається допитливість, пізнавальна та розумова активність, виховується віра у свої можливості, прагнення діяти і створювати.

21.01.2021 15:58