Центр соціальної адаптації

 

Мета: здійснення комплексної психолого-педагогічної адаптації дитини з психофізичними порушеннями до вимог соціального середовища.

 


 

Основні завдання:

-          забезпечення умов для отримання вихованцями якісної позашкільної освіти;

-         пристосування вихованця до умов соціального середовища, формування адекватної системи стосунків із соціальними об’єктами;

-         сприяння прийняттю вихованцем норм і цінностей нового соціального середовища, інтеграція особистості в соціальні групи;

-         надання психологічної, педагогічної підтримки та допомоги особистості.

Робота в Центрі здійснюється за такими основними напрямками:

Розвивальна робота:

-         розвиток дрібної моторики;

-         розвиток пізнавальної, емоційної та комунікативної сфер;

-         розвиток позитивної «Я-концепції» вихованців ЦСА

Просвітницько-профілактична робота

Консультативна робота

 

 

04.12.2012 11:12