Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

І. Права та обов’язки здобувачів освіти

1. Здобувачі освіти мають право на:
навчання впродовж життя та академічну мобільність;
індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти;
якісні освітні послуги;
справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
відзначення успіхів у своїй діяльності;
свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
безпечні та нешкідливі умови навчання;
повагу людської гідності;
захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувачу освіти;
отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
користування бібліотекою, навчальною, культурною, побутовою інфраструктурою закладу та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом позашкільної освіти відповідно до спеціальних законів;
доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
особисту участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.
2. Здобувачі освіти зобов’язані:
оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;
діяти на благо закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;
дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників закладу, батьків);
виконувати правила безпеки життєдіяльності, правила поведінки в танцювальних залах, майстернях, тирі, правила поведінки під час перерв та проведення масових заходів;
повідомляти керівництво закладу про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

ІІ. Правила поведінки під час перерви:
Під час перерви забороняється:
Бігати сходами, коридорами та в навчальних приміщеннях, кататися на перилах.
Штовхатися або грати в м’яча у приміщеннях не пристосованих для цього.
Сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за допомогою сили, битися.

ІІІ. Правила поведінки на заняттях:
Під час занять не можна створювати галас, шуміти, відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та будь-чим, що не стосується занять, справами. Години, відведені на заняття, повинні використовуватися для навчальних цілей.
Заборонено виходити з класу без дозволу педагога.
Заняття закінчується тоді, коли керівник гуртка оголосив про це. Тільки після цього учні можуть вийти на перерву.
Під час заняття не можна вживати їжу та напої, жувати жуйку.
Вихованець, учень, слухач повинен дбайливо ставитися до майна палацу.
Вихованці, учні, слухачі зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час занять, так і після їх закінчення.
Вихованці, учні, слухачі, які знайшли загублені або забуті речі, повинні здати їх черговому адміністратору або керівнику гуртка.

ІV. На території та в приміщеннях палацу заборонено:
Приносити до палацу та на його територію медичні препарати, наркотичні речовини, вибухонебезпечні предмети (в тому числі петарди), зброю (в тому числі ножі), газові балончики і балончики з фарбою, сигарети, слабоалкогольні та алкогольні напої.
Використовувати нецензурну лексику.
Грати в азартні ігри.
Брати без дозволу чужі речі.
Вихованці, учні, слухачі не мають право скоювати дії, небезпечні для власного життя і здоров’я та оточуючих.
Без дозволу відчиняти вікна, сидіти на підвіконні, радіаторах опалення.

27.12.2019 17:20