Порядок подання і розгляду заяв


І. Порядок подання заяв про випадки булінгу (цькування)

Заяви про випадки булінгу (цькування) до адміністрації закладу освіти подаються у письмовій формі.

У заяві слід зазначати:

1. Прізвище, ім’я та по батькові.

2. Прізвище ім’я та по батькові особи, яка порушила Ваші права.

3. У чому конкретно полягає суть порушення Ваших прав.

4. Коли або в який строк допущено порушення Ваших прав.

5. Яких заходів Ви вживали для поновлення Ваших прав.

6. Чи зверталися Ви до когось за захистом порушених прав.

7. Суть Вашої заяви.

8. Дату та власноручний підпис.

У разі звернення в інтересах третіх осіб, потрібно надавати копії документів, що посвідчують повноваження на представництво їхніх інтересів.

Заяву до адміністрації палацу творчості можна надсилати письмово за адресою: вулиця Свободи 2/1, Хмельницький, Хмельницька область або електронною поштою: palac_tdu@ukr.net

Заяви електронною поштою слід оформляти згідно з правилами оформлення письмової заяви.

Заява про випадки булінгу (цькування) до адміністрації палацу може бути прийнята у письмовому вигляді під час особистого прийому в директора закладу.

ІІ. Порядок розгляду заяв про випадки булінгу (цькування)

Загальні положення

Цей Порядок розроблено згідно з Конституцією України, законом України «Про освіту», з метою визначення основних вимог до організації розгляду заяв про випадки булінгу (цькування).

Порядок визначає вимоги до організації розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва (далі - палаці).

У роботі з заявами про випадки булінгу (цькування) забезпечується кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд заяв з метою оперативного розв’язання порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання надалі таким порушенням.

Рішення, чи (бездіяльність) у сфері управлінської діяльності палацу можуть бути оскаржені у разі:

- порушення прав і законних інтересів громадян (групи громадян);

- створення перешкод здійсненню громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;

- незаконного покладення на громадянина обов’язків або його незаконного притягнення до відповідальності.

Первинний розгляд за заявами про випадки булінгу (цькування)

Діловодство за заявами про випадки булінгу (цькування) палацу ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на відповідального за діловодство у палаці.

Усі заяви про випадки булінгу (цькування), що надходять до палацу, приймаються, проходять первинний розгляд й централізовано реєструються в день їх надходження у журналі.

Початком строку розгляду заяви про випадки булінгу (цькування) вважається день надходження та реєстрації в палаці.

Заяви про випадки булінгу (цькування), що надійшли на адресу палацу поштою, отримує секретар палацу та в день отримання передає директору палацу.

Прийом, попередній розгляд та реєстрація заяв про випадки булінгу (цькування) здійснюється у день їх надходження.

Заяви про випадки булінгу (цькування) підлягають первинному розгляду та розподілу їх на ті, що потребують обов’язкового розгляду директором палацу або заступниками директора палацу відповідно до їх компетенцій.

Усі заяви про випадки булінгу (цькування), що надходять до палацу, реєструються у журналі із проставленням таких елементів:

дата надходження заяви;

прізвище, ім’я, по батькові заявника, категорія/соціальний стан заявника;

звідки одержано заяву про випадки булінгу (цькування);

порушені питання.

Заяви про випадки булінгу (цькування), подані громадянами на особистому прийомі, реєструються та розглядаються у тому самому порядку, що й інші письмові заяви.

Попередній розгляд заяв про випадки булінгу (цькування) та строк їх надходження до безпосередніх виконавців не повинен перевищувати одного робочого дня.

Порядок опрацювання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) і забезпечення контролю за їх розглядом.

У ході розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) керівництвом палацу щодо кожної заяви має бути прийняте одне з таких рішень:

• прийняти до розгляду;

• надіслати за належністю, якщо порушені у заяві про випадки булінгу (цькування) питання не входять до компетенції палацу, про що одночасно повідомити заявника;

• залишити без розгляду.

У разі потреби керівництвом палацу може бути прийняте рішення щодо комісійного розгляду заяви про випадки булінгу (цькування).

У разі якщо заява про випадки булінгу (цькування) не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно не пізніше ніж у п’ятиденний строк повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

3 метою оперативного вирішення питань, порушених у заяві про випадки булінгу (цькування), адміністрацією палацу установлюється термін його розгляду. Заяви про випадки булінгу (цькування) розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, що не потребують додаткового вивчення, але не пізніше п’ятнадцяти календарних днів з дня їх отримання.

Виконавці зобов’язані уважно вивчити зміст заяви про випадки булінгу (цькування), факти, що наведені у ній, та питання, що потребують вирішення.

У разі потреби вимагати необхідні матеріали та перевіряти факти, що викладені у заяві уживати інших заходів для об’єктивного вирішення порушених авторами заяв питань, з’ясовувати обставини, усувати причини, та умови, які спонукають громадян скаржитися, відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК

Директору

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва

Пилипак М.М.

___________________________________

ПІБ заявника (повністю)

Домашня адреса:

___________________________________

Контактний телефон:

___________________________________

ЗАЯВА

Я, _____________________ , інформую про випадок булінгу над учнем __________________________________________ з боку _______________________ або групи учнів:___________________ .

(Далі в довільній формі викладаються докладно всі обставини)

До заяви додаю фото- та відеоматеріали (за наявності).

Дата  Підпис

 

27.12.2019 17:17