Порядок реагування на доведені випадки булінгу

 

У день подання заяви видається наказ по палацу творчості про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.
Створюється комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) зі складу педагогічних працівників (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьків постраждалого та булера, директора палацу та скликається засідання.
Комісія протягом 10 днів проводить розслідування та приймає відповідне рішення:
– якщо Комісія визнає, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять системний характер, про це повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна превенція) та Служба у справах дітей;
– якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згоден з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою.
Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів Комісії.
Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності — спостерігачі зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.
За будь-якого рішення комісії керівник закладу забезпечує психологічну підтримку усім учасникам випадку. Психологічний супровід таких осіб здійснює соціальний педагог у взаємодії із практичним психологом. З цією метою запроваджуються консультаційні години у практичного психолога і соціального педагога, скриньки довіри, оприлюднення телефонів довіри.

27.12.2019 17:09