Методична служба

Мета роботи методичної служби:

підвищення рівня професійної майстерності педагога в системі його неперервної педагогічної освіти, спрямоване на професійну самореалізацію, розвиток професійно значущих якостей, вдосконалення ефективності навчально-виховної роботи.


Виконання завдань методичної служби здійснюється за такими напрямками:


1) координаційна, організаційно-методична діяльність
Завдання:
• забезпечення цілеспрямованого методичного навчання педагогів, підвищення їхньої майстерності щодо здійснення процесу соціалізації особистості;
• розвиток професіоналізму педагогічних кадрів;
• координація діяльності методичної роботи.


2) організація інноваційної діяльності педагогічного колективу
Завдання:
• стимулювання педагогів до інноваційної діяльності;
• створення творчої атмосфери та забезпечення постійного самоаналізу діяльності;
• використання новітніх досягнень педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду.


3) інформатизація методичного супроводу організації навчально-виховного процесу
Завдання:
• удосконалення інформаційного забезпечення науково-методичної роботи з педагогічними кадрами (засобами ІКТ) через видавничу діяльність;
• оперативне, нормативне й інформаційно-аналітичне забезпечення освітньої діяльності;
• здійснення мультимедійного супроводу методичних заходів.


4) персоніфікована діяльність
Завдання:
• організація самоосвітньої діяльності педагогів;
• вивчення професійних потреб, запитів педагогів;
• стимулювання професійного зростання педагогів;
• вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду;
• надання адресної методичної допомоги педагогам;
• підвищення професійної компетентності педагогів.

26.10.2015 19:09